Zrównoważona moda idzie naprzód - zobacz nasz najnowszy produkt w SERII UPCYKLINGOWEJ

Polityka Prywatności

Zapewniamy wszystkim naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki Prywatności, w której opisano, w jaki sposób gromadzimy informacje o osobach odwiedzających tę stronę internetową.
  1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego www.chusteczka.com (zwanego dalej: „Serwisem”).
  2. Właścicielem Serwisu i jednocześnie administratorem danych jest Aneta Stanisławowska, prowadzaca działalność nierejestrowana.
  3. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
I. Postanowienia ogólne.
  1. Administrator Danych Osobowych zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z RODO w celu wykonywania przez siebie działalności gospodarczej.
  2. Administrator stosuje się do zasady zapewnienia transparentności (przejrzystości) przetwarzania danych osobowych. Osoby których dane dotyczą są informowane o przetwarzaniu danych najpóźniej w momencie ich zbierania, ponadto są one informowane o celu i podstawie prawnej ich przetwarzania.
  3. Administrator dba o to by respektowana była zasada minimalizacji danych osobowych. Dane zbierane są w zakresie niezbędnym do wskazanego celu przetwarzania, oraz przetwarzane tylko przez minimalny okres retencji.
  4. Administrator zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa i poufności przetwarzanych przez niego danych osobowych. W wypadku wystąpienia incydentu związanego z bezpieczeństwem danych osobowych Administrator informuje o takim zdarzeniu osoby, których dane osobowe dotyczą, w sposób zgodny z przepisami prawa.

Bezpieczne zakupy

 • Darmowa dostawa na terenie Polski od 200,00 zł
 • Bezpieczne płatności dzięki technologii szyfrowania SLL

Badźmy w kontakcie.

Zapraszamy do kontaktu z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej:

info@chusteczka.com

Obserwuj nas

© Copyright 2023 - All Rights Reserved
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram